Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną pod tym adresem. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Dobropolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid Dobropolski Dobropolski.com, NIP 5971733788, REGON 363707965. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu m.in. świadczenia usług i archiwizacji. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. W naszej firmie osobą odpowiedzialną za przestrzeganie ochrony danych osobowych jest Dawid Dobropolski, kontakt@chodznaketo.pl; Oświadczam, że zapoznałem się z całą Polityką prywatności i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.